2018-2019 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş İşlemleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “Yükseköğretim Kurumlarından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Geçiş Transferi  Yapılması Esasına İlişkin Yöntmelikte yer alan EK Madde 1 “Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş “maddesine göre ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşmiş, kesin kayıt yaptırmış ve aranan şartları taşıyan öğrenciler; en geç 15 Ağustos 2018 tarihi saat 17:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile kayıt yaptırmak istedikleri Fakülte Dekanlıklarına , Yüksekokul Müdürlüklerine, Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine  şahsen veya noter tasdikli vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yada posta yolu ile başvuru yapabilirler. Ancak, posta yolu ile yapılan başvurularda, yaşanacak evrak kaybından Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru ve değerlendirme Akademik Birimler tarafından takip edildiğinden Üniversitemiz Rektörlüğüne yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

ArrowBaşvuru Takvimi ve Gerekli Evraklar

ArrowMerkezi Yerleştirilme Puanı İle Yatay Geçiş Talep Formu

ArrowGüz ve Bahar  Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar

ArrowAkademik Birimlere Ait İletişim Bilgileri

 

EN KÜÇÜK- EN BÜYÜK PUANLAR

Arrow2017 ÖSYS Sınavı Lisans Düzeyi En Küçük En Büyük Puanlar

Arrow2017 ÖSYS Sınavı Önlisans Düzeyi En Küçük En Büyük Puanlar

ArrowGeçmiş Yıllara Ait En Küçük En Büyük Puanlar

SmallDotAkademik birim internet sitelerinde ilan edilen asil listelerde ismi olupta kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler öğrenim ücretlerini başvuru yaptığı programın öğretim türüne göre Halkbankasına ait aşağıdaki IBAN numaralarından birine yatırarak alacakları dekont ile akademik birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN IBAN NO :

TR32 0001 2009 3440 0006 0000 74

İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN IBAN NO :

TR49 0001 2009 3440 0006 0000 59

 

* Yatay Geçiş İşlemleri Takvimine göre, başvuru için gerekli belgeler tamamlanmış olarak Üniversitemiz Akademik Birimlerine Şahsen veya Noter Tasdikli Vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yada posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Ancak, posta yolu ile yapılan başvurularda, yaşanacak evrak kaybından Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru ve değerlendirme Akademik Birimler tarafından takip edildiğinden Üniversitemiz Rektörlüğüne yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.