2018 Yabancı Uyruklu Öğrenci Ek Yerleştirme

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme, Yerleştirme, Başvuru ve Kayıt Takvimine göre 04 Haziran – 24 Haziran 2018 tarihleri arasında online başvuru sistemi üzerinden başvuran ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme işlemi yapılacak olup yeni başvuru ya da tercih kabul edilmeyecektir. Konuyla ilgili gerekli açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 Ek yerleştirme işlemi başvuruları, 13-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen yapılmalıdır. Posta, e-mail, faks vb. yollar ile yapılan müracaatlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Şahsen yapılacak başvuru işlemleri esnasında aşağıda belirtilen belgelerin getirilmesi gerekmektedir.

  • Lise Diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesinin fotokopisi
  • Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin fotokopisi
  • Adayın genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneğinin fotokopisi
  • Adayın başvuru sırasında verdiği, üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin fotokopisi
  • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği fotokopisi

 Ek yerleştirme sonucunda kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi 29 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecektir.

 Ek yerleştirme yapılacak olan program kontenjanları için tıklayınız.