Formlar

 FR-069  Yatay Geçiş Yapan Öğrenci İlişik Kesme Formu

 FR-070  Öğrenci Otomasyonu Yetki Talep Formu

 FR-071  Öğrenci Mevcutları Formu

 FR-072  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçim Sonuç Tutanağı Formu

 FR-073  Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Seçim Tutanağı Formu

 FR-074  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçimi Öğrenci Aday Başvuru Formu

 FR-075  Belge Talep Formu

 FR-076  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçimi Başlangıç Tutanağı Formu

 FR-077  Öğrenci Temsilciliği Seçimi Tutanak Formu

 FR-078  Öğrenci Temsilciliği Seçimi Aday Formu

 FR-079  Özel Öğrenci Statüsü Talep Formu

 FR-080  Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep Formu

 FR-081  Yaz Okulu Başvuru Formu

 FR-082  Disiplin Ceza Formu

 FR-083  Öğrenci Belgesi Formu

 FR-084  Kesin Kayıt Bilgi Formu

 FR-085  Kendi İsteği İle İlişik Kesme Formu

 FR-086  Sınav Sonucu İtiraz Formu

 FR-087  Not Düzeltme Talep Formu

 FR-088  Ders Ekle/Sil Formu

 FR-089  Mazeretli Ders Kayıt Formu

 FR-090  Azami Süre Sonu Sınavları Talep Formu

 FR-091  Mezuniyet GNO Baraj Sınavı Talep Formu

 FR-092  Geçim Güvence Beyanı Formu

 FR-093  Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Talep Formu

 FR-094  Harç İadesi Talep Formu

 FR-095  Burs Başvuru Formu

 FR-096  Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formu

 FR-097  Ders Muafiyeti Talep Formu

 FR-098  Mazeret Sınavı Talep Formu

 FR-099  Tek Ders Mezuniyet Sınavı Talep Formu

 FR-100  Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Talep Formu

 FR-101  Kayıt Dondurma Talep Formu

 FR-191 Kurumlararası Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Listesi

 FR-192 Kurumici Yatay Gecis Yapan Öğrenci Listesi

 FR-193 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Listesi