İç Kontrol Standartları

KOS 1- ETIK DEGERLER VE DÜRÜSTLÜK
Ek 1- Yönetmelik
1.3-) Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi
1.3.3-) Etik Sözlesmesi
KOS 2- MISYON, ORGANIZASYON YAPISI VE GÖREVLERI
2.1-) Üniversitemiz Misyon ve Vizyonu
Ek 1- Birimimiz Misyon ve Vizyonu
2.3-) Görevler ve Görev Dagilimlari
2.3.1)- Baskanligimiz Görev ve Sorumluluklari
Ek 1- Daire Baskaninin Görevleri
Ek 2- Sube Müdürünün Görevleri
Ek 3-Diger Personellerin Görevleri
Ek 4- Personel Listesi
2.4-) Teskilat Semasi
2.5-) Görev Dagilim Çizelgesi
2.6-) Hassas Görevler
2.6.1) Görev ve Görevli Listesi
2.7-) Süreç Akışları
Ek 1- ÖSYS Kesin Kayit ve Ek Kontenjan Kesin Kayit Işlemleri
Ek 2- Yabanci Uyruklu Öğrenci Kesin Kayit Işlemleri
Ek 3- Kurumlar Arasi Yatay Geçiş Kesin Kayit Işlemleri
Ek 4- Bölüm ve Program Açilmasi Işlemleri
Ek 5- Ders Kaydi Işlemleri
Ek 6- Yaz Okulu Kayit Işlemleri
Ek 7- Öğrenci Belgesi Ve Transkript Verilmesi Işlemleri
Ek 8- Askerlik Tecil Işlemleri
Ek 9- Harç Iadesi Işlemleri
Ek 10- Staj Işlemleri
Ek 11- Diploma ve Diploma Eki Hazirlanmasi Işlemleri
2.7.1) Hizmet Envanteri
2.7.2) Hizmet Standartlari
KOS 3- PERSONELIN YETERLILIGI VE PERFORMANSI
3.6-) Personelin Yeterliligi ve Performansi
KOS 4- YETKI DEVRI
4.2-) Yetki Devirleri
Ek 1- Imza Yetkilileri Yönergesi
Ek 2- Standart Yetki Devri Formu
Ek 3- Standart Imza Devri Formu
RDS 5- PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
5.1-) Planlama ve Programlama
Ek 1- Is Planlari
RDS 6- RISKLERIN BELIRLENMESI VE DEĞERLENDIRME
6.1-) Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirme
KFS 7- KONTROL STRATEJILERI VE YÖNTEMLERI
7.1-) Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS 8- PROSEDÜRLERIN BELGELENDIRILMESI
8.3-) Standart Formlar
KFS 9- GÖREVLER AYRILIGI
9.1-) Görevler Ayriligi
KFS 10- HIYERARSIK KONTROLLER
10.1-) Hiyerarsik Kontroller
KFS 11- FALIYETLERIN SÜREKLILIGI
11.1-) Faaliyetlerin Sürekliligi
11.2-) Ikiz Görevlendirmeler
KFS 12- BILGI SISTEMLERI KONTROLLERI
Ek 1- Ögrenci Isleri Otomasyonu Kullanim Kilavuzu
Ek 2- YÖKSIS Kullanim Kilavuzu
12.2- Bilgi Sistemlerine Veri Girisi ve Yetkilendirme
12.2.1- Kullanılan Yazılımlara Yetkilendirmelerin Yapılması ve Gerekli Önlemlerin Alınması
BIS 13- BILGI VE ILETISIM
13.1-) Bilgi ve Iletisim
13.2-) Bilgi ve Iletisim Formu
BIS 15- KAYIT VE DOSYALAMA SISTEMI
15.2-) Standart Dosya Planı ve Etiketler
BIS 16- HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BILDIRILMESI
16.1-) Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzuluklar Rehberi
IS 17- IZLEME STANDARTLARI
17.1-) Iç Kontrolün Değerlendirilmesi
IS 18- IÇ DENETIM
18.2-) Eylem Plani
Ek 1- Eylem Plani Is Takvimi
Ek 2-Ön Mali, Kontrol Uygun Görüs Formu

Son Güncelleme: 26.06.2018