Yazı İşleri ve Evrak Yönetimi Şubesi|Fatma SEVİNÇ

 Fotoğraf Kullanılmıyor
Adı Soyadı
Çağla KULPU
Ünvanı
Memur
Görevi
Yazışmalar ve Dosyalama
İletişim
0 (446) 226 66 66 – Dahili : 12007
cagla.kulpu@erzincan.edu.tr
Görev Tanımları
 • Güz/Bahar Dönemi Kurumlararası yatay geçiş, çift anadal, yandal, Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş Tüm İş/İşlemlerinin yürütülmesi.
 • YKS, YKS Ek Kontenjan, DGS Tüm İş/İşlemlerinin yürütülmesi (öğrenci kayıt işlemleri hariç koşul değişiklikleri, kontenjanların belirlenmesi vb.).
 • Yabancı uyruklu öğrenci alımı  kontenjan iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Program açma / Öğrenci alımı Tüm İş/İşlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Tüm senato kararlarının yazılması ve ilgili birimlere gönderilmesi.
 • Yatay geçiş yapan öğrenci dosyalarının alınması/gönderilmesi ve tüm İş/İşlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Başkanlığımız personellerinin yıllık izin/rapor/hizmet belgesi İş/İşlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Başkanlığımız personellerinin EBYS ve YÖKSİS şifre İş/İşlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • EBYS Gelen/Giden evrak koordinasyonunun sağlanması.
 • Yönetmelik, Yönerge ve Usul Esaslarda gerekli İş/İşlemlerin yürütülmesi (değişiklik teklifi, senato ve resmi gazete).
 • Özel öğrenci statüsü kapsamında talepte bulunan öğrencilerin ilgili Üniversitelerle yazışmalarının gerçekleştirilmesi.
 • Akademik takvimin belirlenmesi kapsamında yapılması gereken Tüm İş/İşlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Yaz okulu  Tüm İş/İşlemlerin gerçekleştirilmesi (yaz okulu açılacak derslerin belirlenmesi, senatoya arzı ve diğer üniversitelerde yaz okulu alan öğrencilerin notlarının ilgili birimlere gönderilmesi).
 • Mezuniyet töreni ile alakalı Tüm İş/İşlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Yönetim Kurulu yazışmalarının gerçekleştirilmesi.
 • Öğrenci disiplin soruşturması İş/İşlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Başkanlığımız personellerinin terfi/göreve başlama, nakil  İş/İşlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Öğrenci konseyi tüm İş/İşlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Özel öğrenci statüsü kapsamında talepte bulunan öğrencilerin Akademik birim yazışmalarının gerçekleştirilmesi.
 • EBYS Gelen/Giden evrak koordinasyonunun sağlanması.
 • Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilecek diğer iş/işlemlerin gerçekleştirilmesi.