Evrak İşleri | 2018 Yılı

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “100/2000 YÖK Doktora Bursu Mezunları için Diploma Ekinde Yer Alacak İfade”  içerikli 84549 sayılı yazı için tıklayınız.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Diploma Denklik İşlemleri”  içerikli  “Lisans Tamamlama (Ders Tamamlama)” konulu 84017 sayılı yazı için tıklayınız.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Geçici Eğitim Merkezi Diploması /Belgesi ile kayıt yapılmaması” içerikli 70836 sayılı yazı için tıklayınız.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “e-devlet Üzerinden Alınan Öğrenim Belgeleri” içerikli 12.07.2018 tarih ve 53785 sayılı yazı için tıklayınız.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “7143 sayılı kanunun uygulama esasları” içerikli 08.06.2018 tarih ve 45837 sayılı yazı için tıklayınız.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “7143 sayılı öğrenci affı” içerikli 22.05.2018 tarih ve 39012 sayılı yazı için tıklayınız.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Azami süreler sonunda ilişik kesme” içerikli 27.04.2018 tarih ve 12383 sayılı yazı için tıklayınız.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Diploma denkiği – ders tamamlama” içerikli 26.02.2018 tarih ve 14367 sayılı yazı için tıklayınız.

 Milli Savunma Bakanlığından alınan “EKC-2 ve Tehir belgesi gönderimine gerek olmadığı” içerikli 30.01.2018 tarih ve 41970012 sayılı yazı için tıklayınız.