Şef | Nevin DOĞAN GÜRAKAN

 

Adı Soyadı
Nevin DOĞAN GÜRAKAN
Ünvanı
Şef
Görevi 
Otomasyon Şubesi ve Harçlar Şubesi Sorumlusu
İletişim
0 (446) 226 66 66 – Dahili : 12009        ndogan@erzincan.edu.tr
Görev Tanımları
 • Başkanlığımız Gerçekleştirme Görevini Yürütmek.
 • YKS, YKS Ek Kontenjan kayıt iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Akademik birimlerde görev yapan öğrenci işleri personellerine, otomasyon sisteminin kullanımı hakkında gerekli desteğin sağlanması.
 • Yaz Okulu tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Kalite Güvence Sistemi tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • ÜNİPA tüm destek işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Üniversite Ders Kaydı tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Akademik Birim Diploma, Diploma Eki Basım İşlemleri ile diploma/diploma eki diğer iş/işlemlerin gerçekleştirilmesi (Tüm Enstitü, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokullar)
 • DGS tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Mühendislik-Sağlık – İlahiyat Lisans Tamamlama tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Yönetmelik yönerge ve uygulama esasları ile ilgili çalışmaların yürütülmesi.
 • Hazırlık Sınıfı otomasyonu tüm iş/işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Öğrenci istatistiklerinin hazırlanması ve brifing, faaliyet raporu vb. çalışmaların yapılması.
 • Başkanlığımız web sayfasının hazırlanması ve güncellenmesi.
 • Yabancı uyruklu öğrenci alımı ile yabancı uyruklu öğrenci tüm iş/işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Başkanlığımıza ulaşan e-postaların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve cevaplandırılması.
 • Bologna süreci tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Enstitü online başvuru tüm iş/işlemlerin yürütülmesi.
 • Otomasyon ve  Harçlar Şubesi İş ve İşlemlerinin Takibi.
 • KYS kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak,
 • Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Birim Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşmak.
 • KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak
 • Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilecek diğer iş/işlemlerin gerçekleştirilmesi.