Otomasyon Şubesi | Sinan ARIKAN

Adı Soyadı
: Sinan ARIKAN
Ünvanı
: Bilgisayar İşletmeni
Görevi
: Otomasyon İşlemleri
İletişim
0 (446) 226 66 66 – Dahili : 12011
sarikan@erzincan.edu.tr
Görev Tanımları
 • YKS, YKS Ek Kontenjan  kayıt iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Akademik birimlerde görev yapan öğrenci işleri personellerine, otomasyon sisteminin kullanımı hakkında gerekli desteğin sağlanması.
 • Yaz Okulu tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Kalite Güvence Sistemi tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • UNİPA tüm destek işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Üniversite Ders Kaydı tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Akademik Birim Diploma, Diploma Eki Basım İşlemleri ile diploma/diploma eki diğer iş/işlemlerin gerçekleştirilmesi (Tüm Enstitü, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokullar).
 • DGS tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Mühendislik-Sağlık – İlahiyat Lisans Tamamlama tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi .
 • Yönetmelik yönerge ve uygulama esasları ile ilgili çalışmaların yürütülmesi.
 • Hazırlık Sınıfı otomasyonu tüm iş/işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Öğrenci istatistiklerinin hazırlanması ve brifing, faaliyet raporu vb. çalışmaların yapılması.
 • Başkanlığımız web sayfasının hazırlanması ve güncellenmesi.
 • Yabancı uyruklu öğrenci alımı  ile yabancı uyruklu öğrenci tüm iş/işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 •  Başkanlığımıza ulaşan e-postaların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve cevaplandırılması.
 • Bologna süreci tüm iş/işlemlerinin gerçekleştirilmesi .
 • Enstitü online başvuru tüm iş/işlemlerin yürütülmesi.
 • Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilecek diğer iş/işlemlerin gerçekleştirilmesi.