Dilekçeler ve Formlar

FR-069  Yatay Geçiş Yapan Öğrenci İlişik Kesme Formu

FR-070  Öğrenci Otomasyonu Yetki Talep Formu

FR-071  Öğrenci Mevcutları Formu

FR-072  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçim Sonuç Tutanağı Formu

FR-073  Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Seçim Tutanağı Formu

FR-074  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçimi Öğrenci Aday Başvuru Formu

FR-075  Belge Talep Formu

FR-076  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçimi Başlangıç Tutanağı Formu

FR-077  Öğrenci Temsilciliği Seçimi Tutanak Formu

FR-078  Öğrenci Temsilciliği Seçimi Aday Formu

FR-079  Özel Öğrenci Statüsü Talep Formu

FR-080  Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep Formu

FR-081  Yaz Okulu Başvuru Formu

FR-082  Disiplin Ceza Formu

FR-083  Öğrenci Belgesi Formu

FR-084  Kesin Kayıt Bilgi Formu

FR-085  Kendi İsteği İle İlişik Kesme Formu

FR-086  Sınav Sonucu İtiraz Formu

FR-087  Not Düzeltme Talep Formu

FR-088  Ders Ekle/Sil Formu

FR-089  Mazeretli Ders Kayıt Formu

FR-090  Azami Süre Sonu Sınavları Talep Formu

FR-091  Mezuniyet GNO Baraj Sınavı Talep Formu

FR-092  Geçim Güvence Beyanı Formu

FR-093  Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Talep Formu

FR-094  Harç İadesi Talep Formu

FR-095  Burs Başvuru Formu

FR-096  Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formu

FR-097  Ders Muafiyeti Talep Formu

FR-098  Mazeret Sınavı Talep Formu

FR-099  Tek Ders  Sınavı Talep Formu

FR-100  Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Talep Formu

FR-101  Kayıt Dondurma Talep Formu

FR-191 Kurumlararası Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Listesi

FR-192 Kurumici Yatay Gecis Yapan Öğrenci Listesi

FR-193 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Listesi

FR- 264 Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yandal Programları Talep Formu

FR-265 Yatay Geçiş Yapılmasına Engel Bulunmadığına Dair Beyan Formu

FR-271 Diploma Basım İşlemleri Teslim Tutanağı Formu

FR-272 Diploma Eki Basım İşlemleri Teslim Tutanağı Formu

FR-273 Öğrenci Dosyası Teslim Tutanağı Formu