FR-069  Yatay Geçiş Yapan Öğrenci İlişik Kesme Formu

 

FR-070  Öğrenci Otomasyonu Yetki Talep Formu

 

FR-071  Öğrenci Mevcutları Formu

 

FR-072  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçim Sonuç Tutanağı Formu

 

FR-073  Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Seçim Tutanağı Formu

 

FR-074  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçimi Öğrenci Aday Başvuru Formu

 

FR-075 Yürürlükten Kaldırılmıştır.  (Belge Talep Formu)

 

FR-076  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçimi Başlangıç Tutanağı Formu

 

FR-077  Öğrenci Temsilciliği Seçimi Tutanak Formu

 

FR-078  Öğrenci Temsilciliği Seçimi Aday Formu

 

FR-079  Özel Öğrenci Statüsü Talep Formu

 

FR-080  Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep Formu

 

FR-081 Yürürlükten Kaldırılmıştır. (YAZ OKULU BAŞVURU FORMU)

 

FR-082  Disiplin Ceza Formu

 

FR-083  Öğrenci Belgesi Formu

 

FR-084  Kesin Kayıt Bilgi Formu

 

FR-085  Kendi İsteği İle İlişik Kesme Formu

 

FR-086  Sınav Sonucu İtiraz Formu

 

FR-087  Not Düzeltme Talep Formu

 

FR-088  Yürürlükten Kaldırılmıştır. (Ders Ekle/Sil Formu)

 

FR-089  Mazeretli Ders Kayıt Formu

 

FR-090  Azami Süre Sonu Sınavları Talep Formu

 

FR-091  Mezuniyet GNO Baraj Sınavı Talep Formu

 

FR-092  Yürürlükten Kaldırılmıştır.   (Geçim Güvence Beyanı Formu)

 

FR-093  Yürürlükten Kaldırılmıştır. (NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ TALEP FORMU)

 

FR-094  Harç İadesi Talep Formu

 

FR-095  Burs Başvuru Formu

 

FR-096 Yürürlükten Kaldırılmıştır. (MEZUN ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME FORMU)

 

FR-097  Ders Muafiyeti Talep Formu

 

FR-098  Mazeret Sınavı Talep Formu

 

FR-099  Tek Ders  Sınavı Talep Formu

 

FR-100 Yürürlükten Kaldırılmıştır. (MERKEZİ YERLEŞTİRİLME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ TALEP FORMU)

 

FR-101  Kayıt Dondurma Talep Formu

 

FR-191 Kurumlararası Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Listesi

 

FR-192 Kurumici Yatay Gecis Yapan Öğrenci Listesi

 

FR-193 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Listesi

 

FR- 264 Yürürlükten Kaldırılmıştır. (KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL PROGRAMLARI TALEP FORMU)

 

FR-265 Yatay Geçiş Yapılmasına Engel Bulunmadığına Dair Beyan Formu

 

FR-271 Diploma Basım İşlemleri Teslim Tutanağı Formu

 

FR-272 Diploma Eki Basım İşlemleri Teslim Tutanağı Formu

 

FR-273 Öğrenci Dosyası Teslim Tutanağı Formu