Evrak İşleri | Arşiv

Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Mesleki ve Teknik Eğitim Yapan Programlar (Staj İçin)” konulu 15.12.2014 tarih ve 73124 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 Sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklik maddeleri için tıklayınız….
Arrow Özel Yetenek Sınavlarına girecek adaylardan ücret alınmasının uygun olmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 12.11.2014 tarih ve 66263 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yurt Dışından kabul kontenjanları dahilinde başvuran adaylardan başvuru ücretinin alınmasının uygun olmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 12.11.2014 tarih ve 66262 sayılı yazısı için tıklayınız….
ArrowMilli Savunma Bakanlığının “Öğrenci Durum Belgeleri(Askerlik Belgeleri)” konulu, 14.11.2014 tarih ve 41949 sayılı yazısı için tıklayınız…
ArrowYükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Okul Tanıma” konulu 10.11.2014 tarih ve 65721 sayılı yazısı için tıklayınız….
ArrowYükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Öğrenim Meşruhatlı Vize” konulu 30.10.2014 tarih ve 63176 sayılı yazısı için tıklayınız….
ArrowYükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Açık Öğretim Okulları” konulu 15.10.2014 tarih ve 60661 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow 2014 ÖSYS Ek yerleştirme sonucunda yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere kayıt hakkı verilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 17.10.2014 tarih ve 61068 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yemen Kararı” konulu 15.10.2014 tarih ve 60663 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “2014 Özel Yetenek Sınavı Sonucunda Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları” konulu 13.10.2014 tarih ve 59938 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Suriye Uyruklu Öğrencilerin Diploma Sorunu” konulu 29.09.2014 tarih ve 717 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow 2014 ÖSYS ve 2014 DGS sonucunda yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan ancak çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan öğrencilere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 26.09.2014 tarih ve 57345 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yabancı Uyruklu Öğrenci ve Kurumlararası Yatay Geçiş” konulu 12.09.2014 tarih ve 5303-54026 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Ek Madde-1 Yatay Geçişi” konulu 12.09.2014 tarih ve 5304-54028 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Üniversitemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci konseyi seçim takvimi içintıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “2014 DGS Kayıt İşlemleri” konulu 21.08.2014 tarih ve 50037 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 986-5642 sayılı yazısında bahsedilen “Engelsiz Erzincan Üniversitesi Birimince düzenlenen, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı kesin kayıtlarda engelli öğrencilere doldurtulacak “özel ihtiyaçlar bilgi formu” için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Makedonya’daki Uluslararası Struga ve Avrupa Üniversteleri” konulu 15.08.2014 tarih ve 49061 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Kayıt İşlemleri” konulu 21.08.2014 tarih ve 50036 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri” konulu 11.08.2014 tarih ve 47264 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Öğrenci Belgesinin E-Devlet Kapısı Üzerinden Alınması” konulu 08.08.2014 tarih ve 51-46933 sayılı yazısı için tıklayınız….

“E-Devletten Öğrenci Belgesi Alma Kılavuzu” için tıklayınız….

Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları” konulu 13.08.2014 tarih ve 4900-48496 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanları” konulu 07.08.2014 tarih ve 4759-46782 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow 11/08/2014 tarih ve 943-5314 sayılı yazımızın ekleri aşağıdaki gibidir.

EK5 EK6 EK7 EK9 EK10 EK11

Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Suriye ve Mısır Yatay Geçiş” konulu 11.07.2014 tarih ve 41008 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Çift Anadal Önlisans Diploması” konulu 11.07.2014 tarih ve 41012 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Önceki Öğrenimin Tanınması” konulu 18.07.2014 tarih ve 43027 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yönetmelik” konulu 04.07.2014 tarih ve 39882 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları” konulu 10.07.2014 tarih ve 40620 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Meslek Yüksekokulları Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu” konulu 09.07.2014 tarih ve 556-40518 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Suriye ve Mısır Yatay Geçiş” konulu 26.06.2014 tarih ve 38204 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yaz Öğretimi” konulu 26.06.2014 tarih ve 38202 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yatay Geçiş veya Dikey Geçiş Yapan Öğrencilerin Not Ortalamaları” konulu 23.06.2014 tarih ve 37259 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “İkamet İşlemleri” konulu 06.06.2014 tarih ve 3854-33793 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Daire Başkanlığımızın 19.06.2014 tarih ve 794/4330 sayılı “Yatay Geçiş” konulu yazısında belirtilmiş olan 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası yatay geçiş kontenjan önerileriniz için doldurmanız gereken;
Tablo 4 için tıklayınız…. (Fakülte-YO)Tablo 3A için tıklayınız…. (MYO)
Arrow 02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için tıklayınız….
Arrow 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı akademik takviminin hazırlanabilmesi için akademik birimlerce doldurulması gereken Akademik Takvim Taslak Örneği için tıklayınız….
Arrow Daire Başkanlığımızın 09.04.2014 tarih ve 523-2805 sayılı “Başarı Belgeleri” konulu yazısında belirtilmiş olan örnek başarı belgesi şablonları aşağıdaki gibidir.

Örnek Başarı Belgesi 1 için tıklayınız….

Örnek Başarı Belgesi 2 için tıklayınız….

Örnek Başarı Belgesi 3 için tıklayınız….

Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Dosyaları” konulu 06.03.2014 tarih ve 856-13941 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı Kurum İçi yatay geçiş öğrenci kontenjanları için Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulları tarafından doldurulması gereken FORM-1 için TIKIAYIN.

Arrow 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı Çift Anadal programı öğrenci kontenjanları için Fakülte-Yüksekokullar tarafından doldurulması gereken FORM-2 için TIKIAYIN.

Arrow 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı Yan Dal programı öğrenci kontenjanları için Fakülte-Yüksekokullar tarafından doldurulması gereken FORM-3 için TIKIAYIN.

Arrow Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 05.02.2014 tarih ve 178-1074 sayılı, “Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları” konulu yazısı için doldurulacak excel formatlı tablo-3a, tablo-4, ve tablo-5 için Tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Değişime Katılıp İlk Yüzde Ona Giren Öğrenciler” konulu 27.01.2014 tarih ve 5414 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Öğrenci Aktarımı” konulu 20.01.2014 tarih ve 70317 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yönetmeliğinin Ek Madde-1’inin Uygulama Esasları” konulu 30.01.2014 tarih ve 212-5980 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş” konulu 31.12.2013 tarih ve 69832 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Aynı Anda İki Yükseköğretim Programına Kayıt Yaptırılamayacağı” konulu 31.12.2013 tarih ve 69827 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yabancı Öğrenci Durum Belgeleri” konulu 02.01.2014 tarih ve 70008 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için tıklayınız….
Arrow 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Burs-Öğrenim Kredisi Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Kayıt Hakkı” konulu 12.11.2013 tarih ve 8099-59305 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow 07 Kasım 2013 tarih ve 28814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için tıklayınız….
Arrow 31.10.2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için tıklayınız….
Arrow Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 tarih ve 1071-9529 sayılı, “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları” konulu yazısı için hazırlanan excel formatlı tablo için tıklayınız….
Arrow 23 Ekim 2013 tarih ve 28800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Suriye ve Mısır Yatay Geçiş” konulu 11.10.2013 tarih ve 7740-55535 sayılı ve 20.11.2013 tarih ve 61247 sayılı yazıları için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Suriyeli Öğrenciler için Küresel Platform Girişi” konulu 08.10.2013 tarih ve 1285-54756 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Aynı Anda İki Lisans Programında Eğitim Görme” konulu 04.10.2013 tarih ve 7567-54068 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Finansal Okur-Yazarlık Eğitimi” konulu 30.09.2013 tarih ve 7357-52928 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, “Yatay Geçiş” konulu 04.10.2013 tarih ve 7582 sayılı yazısı için tıklayınız….
Arrow Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih 926-8839 sayılı yazısına istinaden,Kılık Kıyafet Kurallarına Muhalefetten Dolayı biriminizden ilişiği kesilen öğrenci sayıları ile bunların cinsiyetlerinin yılları itibariyle doldurulması gereken örnek tablolar için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, “Kayıt İşlemleri” konulu 27.09.2013 tarih ve 7370-52697 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için tıklayınız….
Arrow Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 23/09/2013 tarih ve 854-8466 sayılı, “Bilgi Talebi” konulu yazısı için hazırlanan EK4, EK5, EK6, EK7 formlarını tek excel dosyası olarak indirmek için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, “İşaret Dili Dersi” konulu 03.09.2013 tarih ve 47416-66285 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında akademik birimlerimize yatay geçiş yoluyla kesin kaydı yapılan öğrenci bilgilerinin girilmesi için kullanılacak excel formatlı liste için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, “Bakanlar Kurulu Kararının 4.Maddesi” konulu 04.09.2013 tarih ve 1008 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, “2013 DGS kayıt işlemleri” konulu 21.08.2013 tarih ve 6136-45181 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 29.08.2013 tarih ve779-7744 sayılı yazısında bahsedilen “2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz engelli öğrenciler için kesin kayıtlarda kullanılacak özel ihtiyaçlar bilgi formu” için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, “Kayıt İşlemleri” konulu 22.09.2013 tarih ve 45375-1216 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, “Suriye Uyruklu Öğrencilerin Vize-İkamet Tezkeresi İşlemleri” konulu 05.08.2013 tarih ve 42449-5607 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, “Diploma” konulu 22.07.2013 tarih ve 39121-5195 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, “Pasaport” konulu 19.07.2013 tarih ve 38904 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, “Suudi Arabistan Krallığı Hükümetinin Türk Öğrencilerine Suud Yükseköğretim Kurumlarında Tahsis Ettiği Burslar” konulu 17.07.2013 tarih ve 38274-1031 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, İslam Teknolojisi Üniversitesi Başvuru Duyurusu konulu 24.07.2013 tarih ve 39848-1060 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, 29 yaşını tamamlayanların okul kayıtlarının yenilenmesi konulu 22.07.2013 tarih ve 39097-5154 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, 6458 Sayılı Kanunda yer alan öğrencilerin ikamet izinlerine ilişkin 22.07.2013 tarih ve 39133-1048 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 25.07.2013 tarih ve 40274-807 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan ‘Malezya İngilizce Dil Eğitim Merkezi’ konulu, 17.07.2013 tarih ve 38271-1028 sayılı yazı için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Suriyeli Öğrencilere Yardım Projesi” konulu,12.07.2013 tarih ve 37120-1018 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan “Burs, Kredi. ” konulu, 27.06.2013 tarih ve 48418 sayılı yazı için BURAYA ekleri için BURAYA tıklayınız…
Arrow Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 11.07.2013 tarih ve 623-6371 sayılı, “Kesin kayıtlar” konulu yazısının ekinde gönderilen örnek tablo için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Afganistan Hükümeti ile YÖK arasındaki mukatabakat zaptı” konulu,27.06.2013 tarih ve 34068-469 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yaz Öğretimi” konulu,25.06.2013 tarih ve 33606-4319 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan “Yurt İçi ve Dışında Eğitim Gören Öğrencilerin Burs, Öğrenim, Yurt Başvuruları Hk. ” konulu, 18.06.2013 tarih ve 7361 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan “Kayıt, Kabul Başvuru Tarihleri” konulu, 18.06.2013 tarih ve 7354 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yatay Geçiş” konulu, 12.06.2013 tarih ve 27798 sayılı yazının ekleri;

Lisans Programları Tablo-4A için tıklayınız…

Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Lisans Programları için tıklayınız…

Ön Lisans Programları Tablo-3A için tıklayınız…

Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yaz Okulu Ücretleri” konulu, 27.05.2013 tarih ve 27798 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Bamako Edebiyat ve İnsani Bilimler Üniversitesinin İşbirliği Talebi” konulu, 23.05.2013 tarih ve 27115 sayılı yazı içintıklayınız…
Arrow 2013-2014 ve sonrası eğitim öğretim dönemlerinde yatay, geçiş özel yetenek ve yabancı uyruklu öğrenciler veya herhangi bir sebeple basılmamış öğrenci kimlik kartı başvurusu için gerekli olan örnek excel dosyası ve olması gereken kriterler için tıklayınız….
Arrow Daire Başkanlığımızın 19.04.2013 tarih ve 460-4605 sayılı “Başarı Belgeleri” konulu yazısında belirtilmiş olan örnek başarı belgesi şablonları aşağıdaki gibidir.

Örnek Belge-1, Örnek Belge-2, Örnek Belge-3

Arrow TÜBİTAK’tan alınan “TÜBİTAK 1512 Destek Programı 2013 Çağrı Duyurusu” konulu, 07.05.2013 tarih ve 20 sayılı yazı için tıklayınız…
Daire Başkanlığımızın 19.04.2013 tarih ve 403-4037 sayılı “Diploma” konulu yazısında belirtilmiş olan “Diploma Eki Örneği” için tıklayınız….
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Bulgaristan diploma denklik ve yatay geçiş işlemleri” konulu, 11.04.2013 tarih ve 18741 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Çift Uyruklu (TC-KKTC) Öğrenci Yükümlülerin Bilgileri” konulu, 29.03.2013 tarih ve 2158-16472 sayılı yazı içintıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Uluslararası Öğrenci Strateji Belgesi”konulu, 18.02.2013 tarih ve 7794 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” konulu, 19.02.2013 tarih ve 8083 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Soru Önergesi” konulu, 12.02.2013 tarih ve 7077 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Farabi Kurum Koordinatörlüğünden alınan “Bilgilendirme Toplantısı” konulu, 12.02.2013 tarih ve 273 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yayın Etik İhlali Şikayetleri Hk.”konulu, 02.01.2013 tarih ve 12 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow 07.02.2013 tarih ve 138-1437 sayılı AYHAN GÜMÜŞ konulu yazımızın eki içintıklayınız…
Arrow 2013 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Veri Girişi Güvence Beyanı Belgesi
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Kayıt İşlemleri” konulu, 16.01.2013 tarih ve 1430 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Kontenjan Verilmesi” konulu, 17.01.2013 tarih ve 2279 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Farabi Kurum Koordinatörlüğünden alınan “Farabi Değişim Programı Birim/Bölüm Koordinatörleri İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi” konulu, 14.01.2013 tarih ve 265 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Türkiye Bursları 2013-2014 Dönemi hazırlık Çalışmaları” konulu, 26.12.2012 tarih ve 56410 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Türkiye Bursları 2013-2014 Dönemi hazırlık Çalışmaları” konulu, 26.12.2012 tarih ve 56409 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Bulgaristan Diploma Denklik ve Yatay Geçiş İşlemleri” konulu, 25.12.2012 tarih ve 56327 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “San Diego’da pedicab işinde çalışmış olan Türk öğrenciler” konulu, 14.12.2012 tarih ve 54454 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “2011-2016 BTİK Stratejisi ve Eylem Planı – Meslek Yüksekokulları” konulu, 25.12.2012 tarih ve 55951 sayılı yazı içintıklayınız…
Arrow Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan “Senet Teslim Tarihinin Uzatılması” konulu 14.12.2012 tarih ve 95737 sayılı yazısı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Suudi Arabistan eğitim ve öğretim programları tanıtım davetleri” konulu, 10.12.2012 tarih ve 53207 sayılı yazı içintıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “BEK Raporları Veri Giriş Dönemi” konulu, 29.11.2012 tarih ve 51710 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan “Senet İstenmesi” konulu 26.11.2012 tarih ve 87749 sayılı yazısı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Yükseköğretim Kurumlarında eşzamanlı öğrenim görme” konulu, 31.10.2012 tarih ve 47460 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “İnternet Tabanlı Eğitim Portalı Açılışı” konulu, 07.11.2012 tarih ve 48469 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan “Belge İstenmesi” konulu, 07.11.2012 tarih ve 79832 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Mesleki ve Teknik Eğitim Yapan Programlar” konulu, 05.10.2012 tarih ve 43789 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Türkiye Bursları Türkçe Hazırlık Sınıfı Öğrencisi” konulu, 03.10.2012 tarih ve 43266 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Avrupa Birliği Bakanlığından alınan “2013-2014 Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları” konulu 20.09.2012 tarih ve3364 sayılı yazısı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “2011-2016 BTİK Stratejisi ve Eylem Planı – Lisan ve Lisansüstü Programlarda Araştırma Yöntemleri ve AR-Ge Metodolojisine İlişkin Ders ve Eğitimler” konulu, 28.09.2012 tarih ve 42373 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “2011-2016 BTİK Stratejisi ve Eylem Planı – Eğitim fakültesi müfredatlarına proje yapma ve popüler bilim konularının eklenmesi” konulu, 14.09.2012 tarih ve 40169 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “2011-2016 BTİK Stratejisi ve Eylem Planı – Lisans programlarına özel sektörün Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik seçmeli derslerin konulması” konulu, 14.09.2012 tarih ve 40170 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 17.09.2012 tarih ve 40322 sayılı yazı için tıklayınız…

*Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiler daha sonraki günlerde Eğitim Fakültesi sayfasında yayınlanacaktır.

Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “Herkes İçin Tasarım Eğitimi” konulu, 11.09.2012 tarih ve 39711 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan Bütünleme Sınavı konulu 31.08.2012 tarih ve 38361 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan Kayıt İşlemleri konulu 31.08.2012 tarih ve 38327 sayılı ile DGS Kayıt İşlemleri konulu 31.08.2012 tarih ve 38326 sayılı yazıları için tıklayınız…
Arrow Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girecek öğrenciler tarafından doldurulacak “Dilekçe Örneği” için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan “DGS Puan Hesaplaması” konulu 16.08.2012 tarih ve 36395 sayılı yazı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan, Milli Savunma Bakanlığının “6111 Sayılı Kanundan Yararlanan Yükümlülerin Askerlik İşlemleri” konulu 31.07.2012 tarih ve 4774 sayılı yazısı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 25.07.2012 tarih ile B.30.0.EÖB-312-4654 sayılı ve “6353 Sayılı Kanun” konulu yazısı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 31.07.2012 tarih ile 4773 sayılı ve “Yatay Geçiş” konulu yazısı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 01.08.2012 tarih ile 13253 sayılı ve “Yatay Geçiş” konulu yazısı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 27.07.2012 tarih ile 4780 sayılı ve “6353 Sayılı kanun” konulu yazısı için tıklayınız…
Arrow 04.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetedede yayımlanan 6353 Sayılı Öğrenci Af Kanununun Geçici 63. Maddesi için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.07.2012 tarih ve 4727 sayılı “ÖSYS TERCİH ve YERLEŞTİRME” konulu yazısı için tıklayınız…
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.07.2012 tarih ve 30278 sayılı yazısı ile Yabancı Öğrencileri Bilgilendirme Formu
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.07.2012 tarih ve 029810 sayılı yazısı. (Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine Muafiyet Sınavı Hakkı Tanınması)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.07.2012 tarih ve 28532 sayılı yazısı.(6183 Sayılı Kanun)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.06.2012 tarih ve 026446 sayılı yazısı. (Özel Yetenekle Öğrenci Alımı)
Arrow Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 28.06.2012 tarih ve 6940 sayılı yazısı
Arrow Yükeseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.06.2012 tarih ve 027380 sayılı yazısı (Konu: Bütünleme Sınavı)
Arrow Erzincan Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları Örnek Taslağı
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.06.2012 tarih ve 025411 sayılı yazısı. (Diploma Denklik İşlemleri)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.06.2012 tarih ve 024410 sayılı yazısı (Pedagojik Formasyon Programı)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.06.2012 tarih ve 024024 sayılı yazısı. (Burslu Öğrenciler)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.06.2012 tarih ve 25361 sayılı yazısı.(İkinci Öğretim Yaz Okulu Ücreti)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve 020750 sayılı yazısı. (KKTC Uyruklular)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.05.2012 tarih ve 019958 sayılı yazısı.(Stajı Kalan Öğrencilerden Alınan Harç Ücreti)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.05.2012 tarih ve 018978 sayılı yazısı (Diploma)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.05.2012 tarih ve 019984 sayılı yazısı (Hukuk Lisans Tamamlama)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.04.2012 tarih ve 015918 sayılı yazısı (Pedagojik Formasyon)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.03.2012 tarih ve 013553 sayılı yazısı (Kayıt İşlemleri)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.03.2012 tarih ve 011550 sayılı yazısı (İlkeler-6111 Sayılı Kanun 173. Maddesi ile İlgili)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.03.2012 tarih ve 6404 sayılı yazısı (652 sayılı K.H.K.)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.03.2012 tarih ve 010290 sayılı yazısı (Yaygın Eğitimde İşbirliği)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.03.2012 tarih ve 010292 sayılı yazısı (Yurt Dışından Öğrenci Kabulü ve Kontenjanları)
Arrow Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Valiliği Özel İnciden Yabancı Dil Kursları Müdürlüğünün 28.02.2012 tarih ve 194 sayılı yazısı (Katılım Belgesi ve Başarı Belgesinin Geçerliliği)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.03.2012 tarih ve 10273 sayılı yazısı (ücretler)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.02.2012 tarih ve 10016 sayılı yazısı(Geçici 60. Madde)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.02.2012 tarih ve 10017 sayılı yazısı(Tam Burslu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Yardımları)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.02.2012 tarih ve 008847 sayılı yazısı (Uzaktan Eğitim Öğretmenlik Programı Lisans Talepleri)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.02.2012 tarih ve 006583 sayılı yazısı (29 Yaşını Tamamlayan Öğrencilerden Askerlik Durum Belgesi İstenmesi)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.02.2012 tarih ve 006582 sayılı yazısı (Kayıt İşlemleri)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.02.2012 tarih ve 006584 sayılı yazısı (Ulusal Meslek Standartları)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.12.2011 tarih ve 054278 sayılı yazısı (Diploma)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.12.2011 tarih ve 054542 sayılı yazısı (İkinci Öğretim Program Açma)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.12.2011 tarih ve 054312 sayılı yazısı (Lisansüstü Diplomalar)
Arrow Üniversitemiz Programlarına 2007-2008-2009-2010 -2011- ÖSYS Sonucuna Göre Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar
Arrow Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 21.12.2011 tarih ve 107185 sayılı yazısı (Senet İstenmesi)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.12.2011 tarih ve 053347 sayılı yazısı (Kayıt Dondurma)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.11.2011 tarih ve 049994 sayılı yazısı (Abitur-IB)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.11.2011 tarih ve 050357 sayılı yazısı (662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.11.2011 tarih ve 049324 sayılı yazısı (Dikey Geçiş Hk.)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.11.2011 tarih ve 049384 sayılı yazısı (6111 Sayılı Kanun)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.11.2011 tarih ve 046959 sayılı yazısı (Kesin Kayıt)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.10.2011 tarih ve 046888 sayılı yazısı (Diploma Tescili)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.10.2011 tarih ve 045554 sayılı yazısı (Diploma Tescili)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.10.2011 tarih ve 045548 sayılı yazısı. (YÖS kaldırılması)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2011 tarih ve 045137 sayılı yazısı.(Ücretler)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.09.2011 tarih ve 041549 sayılı yazısı.(Yükseköğretim Kurumlarında Eşzamanlı Öğrenim Görme)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.10.2011 tarih ve 044341 sayılı yazısı.(Öğrenci Affı)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.10.2011 tarih ve 043847 sayılı yazısı.(Kayıt İşlemleri)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.09.2011 tarih ve 041559 sayılı yazısı.(Özel Öğrenci/Harç)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.09.2011 tarih ve 041709 sayılı yazısı.(Ek Yerleştirme)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 041915 sayılı yazısı.(Pedagojik Formasyon)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.09.2011 tarih ve 041129 sayılı yazısı.(Kayıt)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.09.2011 tarih ve 040619 sayılı yazısı.(DGS Kayıt İşlemleri)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.09.2011 tarih ve 041361 sayılı yazısı.(DGS Ek Yerleştirme)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.09.2011 tarih ve 040615 sayılı yazısı.(2547 sayılı Kanun)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.09.2011 tarih ve 037557 sayılı yazısı.(Yurt Dışından Öğrenci Kabulü)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.09.2011 tarih ve 037833 sayılı yazısı.(ÖSYS Kayıt İşlemleri-Hükümlüler)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.09.2011 tarih ve 038432 sayılı yazısı.(DGS Kayıt İşlemleri)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.08.2011 tarih ve 037298 sayılı yazısı.(Yurtdışından Öğrenci Kabulü)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.08.2011 tarih ve 037300 sayılı yazısı.(Pedagojik Formasyon)
Arrow Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 26.08.2011 tarih ve 02818 sayılı yazısı.(Bilgi Paylaşımı)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.08.2011 tarih ve 037195 sayılı yazısı.(Kayıt İşlemleri-Askerlik)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.08.2011 tarih ve 037299 sayılı yazısı.(Kayıt İşlemleri-Mezun Olamayan Adaylar)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.08.2011 tarih ve 035877 sayılı yazısı.(6111 Sayılı Kanun-Diplomalar)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.08.2011 tarih ve 036148 sayılı yazısı.(6111 Sayılı Kanun-Yatay Geçiş)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.08.2011 tarih ve 034040 sayılı yazısı.(İngilizce Öğretmenliği Sertifikası)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.08.2011 tarih ve 033848 sayılı yazısı.(Yatay Geçiş)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.07.2011 tarih ve 030370 sayılı yazısı.(6111 Sayılı Kanun)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2011 tarih ve 030089 sayılı yazısı.(Öğrenci Affı)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2011 tarih ve 030076 sayılı yazısı.(Özel Yetenekle Öğrenci Alımı)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.07.2011 tarih ve 029887 sayılı yazısı.(Ulusal Meslek Standartları)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.07.2011 tarih ve 029849 sayılı yazısı.(2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu)
Arrow Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.07.2011 tarih ve 029459 sayılı yazısı.(Lisans Öğreniminden Mezun Olan Yabancı Öğrenciler)
Arrow 6111 Sayılı Kanunun 171,172 ve 173. maddelerinin uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar
ArrowYükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.03.2011 tarih ve 009602 sayılı yazısı. (Lisans Öğrenimi Tamamlamayanların Önlisans Diploması Alması Hk.)
Arrow2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanunun Bazı Madddeleri, 25 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Değiştirilmiştir. …