S.S.S.

Kayıt İşlemleriyle İlgili Sorular

 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ni kazandım şimdi ne yapmalıyım?

  Öncelikle, www.ebyu.edu.tr ana sayfasında Duyurular bölümünde yayımlanan kayıt duyuru metnini ve metinde yer alan “Kayıt Kılavuzunu” dikkatlice inceleyiniz. Bu kılavuzda kayıt ile ilgili tüm bilgilere erişebilir ve kayıt belgelerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Üniversiteye kayıt işlemleri hangi tarihlerde yapılıyor?

ÖSYM merkezince yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Üniversitemiz internet sayfasında yer alan “Duyurular” bölümü altında kayıt yaptıracak olan öğrenciler için gerekli bilgilerin yer aldığı bir duyuru metni ve “Kayıt Kılavuzu” yayınlanacaktır.

Kesin kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

Kesin kayıt işlemlerinde istenen belgelerin yer aldığı Kayıt Kılavuzu kayıt duyurusu içerisinde mevcuttur. Dilerseniz bu duyuru içerisinden gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Öğrenci numaramı bilmiyorum, nereden öğrenebilirim?

Üniversitemize kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz, öğrenci numaralarını Kayıt Durumu Kontrolü ve Öğrenci No Öğrenme sayfası üzerinden öğrenebilirler.

Kayıt Olacağım Programa Ne kadar Harç Ödeyeceğim ?

Üniversitemize II.Öğretim/Uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ödeyecekleri öğrenim ücretini Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Öğrenme ekranından öğrenebilirler. I. Öğretim öğrencilerinin normal öğrenim süresi içerisinde Katkı Payları, Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Eğitim öğretim yılı/dersler ne zaman başlayacak?

Üniversitemizde ders kayıt tarihlerine, derslerin ne zaman başlayacağı bilgisine, ne zaman biteceği bilgisine ve  sınav tarihlerine “Akademik Takvim”  bağlantısından erişebilirsiniz.

Kayıt tarihlerini kaçırırsam ne olur?

Belirtilen tarihlerde kesin kaydınızı yaptırmamanız halinde kayıtla ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

Kesin (Yeni) kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge istenir mi?

ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir. Bu belgeler Üniversitemiz internet sayfasında Duyurular bölümünde yer alan kayıt duyurusundaki “Kayıt Kılavuzunda” yayınlanmıştır.

Lise diplomamı kaybettim kaydım yapılır mı?

Lise diplomanızı kaybettiğinize ilişkin, mezun olduğunuz ortaöğretim kurumuna başvurarak diplomanız yerine alacağınız diplomanızı kaybettiğinizi gösteren resmi belge ile Üniversitemize kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Askerlik Durum Belgesi getirmek zorunda mıyım?

Kesin kayıtlar sırasında askerlik durumunuz ile ilgili e-devlet kapısı sisteminden alınan bilgilerle sorgulama yapılacak olup, hakkınızda “askerlik şubenize başvurun” ibaresi bulunması durumunda öğrencilerimiz, bağlı olduğu askerlik şubesine yönlendirileceksiniz.

Nüfus Cüzdan fotokopisini onaylatmak zorunda mıyım?

Nüfus cüzdanı fotokopisinin aslı ile birlikte başvurmanız halinde onay gerekmemektedir.

Harçlar ve Burslarla İlgili Sorular
Öğrenim ücreti (harç) miktarlarında fakülte, yüksekokul veya bölümlere göre farklılıklar var mıdır?

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve bu birimler altında yer alan bölüm/programlar ile öğretim türlerine göre öğrenim ücreti miktarları farklı olabilir. Öğrenim ücreti miktarları Cumhurbaşkanlığı  kararınca belirlenmektedir.

Öğrenim ücreti ödemesini hangi bankaya, ne kadar ve hangi tarihte yapacağım?

Kayıt işlemleri öncesinde  www.ebyu.edu.tr ana sayfasında Duyurular bölümünde yer alan kayıt duyurusu içerisinde yatırılması gereken öğrenim ücreti miktarları, yatırılacak banka, tahsilat tarihleri ve nasıl yatırılabileceğine dair bilgiler yer almaktadır.

Öğrenim ücretini şuanda ödeyecek maddi gücüm yok, bu ücreti sonra yatırsam olur mu?

Üniversitemize kesin kayıt işleminizin gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Kararınca belirlenen öğrenim ücreti miktarını “Kayıt Kılavuzu” içerisinde yer alan tarih aralığında yatırmanız gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle öğrencilerin kaydının silindiği durumlarda, öğrenim ücreti geri ödenir mi?

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince YKS sonucu Üniversitemize yerleşerek kayıt yaptıran ve  kendi isteği ile kaydını sildiren  öğrencilerin öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Kayıt tarihlerini kaçırırsam ne olur?

Belirtilen tarihlerde kesin kaydın yaptırılmaması durumunda kayıtla ilgili hiçbir hak talep edilemez

İnternet üzerinden havale veya EFT yolu ile öğrenim ücretimi yatırabilir miyim?

Katkıpayı/öğrenim ücretleri; anlaşmalı bankaya ait ATM’lerden, banka gişelerinden yada bankaya ait internet hesabınız üzerinden (“Ödemeler/Üniversite Ödemeleri” bağlantısı kullanılarak)  öğrenci numarası ile yatırılabilmektedir. Ayrıca bu yatırma işlemi için anlaşmalı banka sizden herhangi ek bir ücret talep edemez.

Öğrenim ücretini (harç) yatırdığım halde sistem açılmıyor ne yapmalıyım?

Kayıtlı olduğunuz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ile iletişim kurarak yardım alabilir ve öğrenim ücretini yatırdığınıza dair dekontun otomasyon sistemimize işlenmesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt dondursam öğrenim ücreti yatırmak zorunda mıyım?

İlk defa kayıt yaptıran öğrenci, ilk yıl için kaydını dondursa bile öğrenim ücretini ödemek zorundadır ve bu miktar geri ödenmez.

Engelli öğrenciler hangi oranda öğrenim ücreti öderler?

Engelli öğrenciler Üniversitemize kesin kayıt  işlemleri sırasında sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri durumunda katkı payı/öğrenim ücretlerinde engellilik oranınca indirim yapılır. Kayıt sırasında raporlarını ibraz etmeyen öğrenciler ise daha sonraki süreçte  Sağlık Kurulu Raporunu ibraz ettikleri takdirde yatırdıkları öğrenim ücreti engellilikleri  oranında indirim yapılarak iade edilir.

Kayıt yenileme (Ders Kaydı) işlemlerinden önce Sağlık Kurulu Raporu’nu ibraz etmiş olan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde engellilik oranında indirim yapılarak ders kaydı işlemlerinin yapılması sağlanır.

Mezun durumundayım sadece stajım kaldı öğrenim ücreti ödeyecek miyim?
Kayıtlı olunan programa ait tüm dersler alınmış ve başarılı olunmuş sadece staj kalmışsa katkı payı/öğrenim ücreti ödenmeyecektir.

KYK Burs ve Öğrenim Kredileri

Yükseköğrenim burs ve öğrenim kredisine başvurular ilgili kurumun web sayfasından ( www.kyk.gov.tr )  öğrenciler tarafından yapılacaktır.

 

 

 Ders Kaydı ve Kayıt Yenilemeyle İlgili Sorular

Süresi içinde kayıt yenileme işlemini yapamazsam ne olur?
Her yarıyıl başında, öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemezse o yarıyıl da derslere girilemez ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Ayrıca, sadece öğrenim ücretinin ve katkı payının yatırılması kaydını yenilendiği anlamına gelmez; ders kaydı mutlaka yaptırılması gerekir.

 

Kayıt yenileme işlemlerini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yapılmadığı takdirde hangi yol izlenmelidir?

Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yaptıramayan öğrenciler, mazeretlerine ilişkin başvurularını, öğrenim gördükleri ilgili birime Akademik takvimde yer alan tarihler aralığında yapar. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini akademik takvimde belirtilen tarihler içinde tamamlamak zorundadırlar.

Detay için Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 9. madde 5. fıkrası.

 

Bir yarıyıl Kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?
Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği takdirde öğrencilik hakları devam eder.

 

Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olduğum dersi öncelikle almalı mıyım?
Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız olunan derslerin alınması gerekmektedir.

Detay için Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 21. madde 3. fıkrası.

 

Bir yarıyılda yer alan derslerin AKTS toplamının bir azami miktarı var mıdır?
Evet vardır. Öğrenciler, başarılı olamadıkları derslerle birlikte alt yarıyıllardan alamadıkları tüm dersleri almak koşuluyla bulundukları yarıyıldan asgari 42 AKTS’lik  ders alabilirler.

Detay için Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 21. madde 1. fıkrası.

 

Hangi durumlarda yarıyıl tekrarı yapmak zorunda kalırım?
Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GANO’su ile bir önceki GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz; daha önceki yarıyıllara ait başarısız ve devamsız olduğu derslerini alır.

Detay için Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 33. madde 1. fıkrası.

 

Üst sınıftan veya yarıyıldan ders alma koşulları nelerdir?
Akademik danışmanın olumlu görüşüyle önceki yarıyıldan aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olması durumunda öğrenci, bir yarıyılda alınmasına müsaade edilen toplam azami kredi miktarını aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders veya dersler alabilir.

Detay için Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 21. madde 1. fıkrası.

 

Yoklama ve sınav listesinde ismim görünmüyorsa ne yapmalıyım?
Bu durum bir kaç nedenden dolayı kaynaklanıyor olabilir. Kayıt yenileme işlemi/Ders Kayıt işlemi tamamlanmamış/yapılmamış olabilir. ilgili ders/dersler bir başka şubede alınıyor olabilir. Bu sebepler göz önünde bulundurularak, ilgili birim öğrenci işleri ile iletişime geçilmelidir.

 

Dersler ve Sınavlarla İlgili Sorular
Yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundayım?
Öğrenci kayıt yaptırdığı dersin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Detay için Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 20. madde 1. fıkrası.