Üniversitemizin kullanmakta olduğu mevcut öğrenci işleri otomasyon sisteminin değişmesi ve satın alması yapılan yeni sisteme hazırlık işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren hazırlık süreci tamamlanıncaya kadar mevcut sistem üzerinde öğrenci bilgisi değiştirmeye yetkisi bulunan   tüm idari kullanıcıların yetkileri sınırlandırılmıştır.