Hakkımızda

 

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş görevleri gerçekleştirmek üzere kurulan Daire Başkanlığımız; Üniversitemiz kuruluş tarihi olan 01.03.2006’dan bu yana hizmet vermektedir.

 

  • Başkanlığımız bünyesinde yer alan iş ve işlemler; hem gelişen bilgi teknolojilerinin gerektirdiği teknik alt yapı kullanılarak  hem de öğrenci merkezli hareket edilerek Üniversitemizdeki diğer akademik ve idari birimler ile uyum içerisinde yürütülmektedir.

 

  • 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibariyle yaklaşık 26000 öğrencinin iş ve işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yürütüldüğü Daire Başkanlığımız;  hem öğrenci taleplerinin karşılanmasına hem de akademik birimlerimiz için  eğitim-öğretim mevzuatı hakkında bilgi alışverişi yapılmasına olanak sağlayan dinamik bir yapıya sahiptir.