İç Kontrol Standartları

KOS 1- ETIK DEGERLER VE DÜRÜSTLÜK
1.3.3-) Etik Sözlesmesi
KOS 2- MISYON, ORGANIZASYON YAPISI VE GÖREVLERI
2.1-) Üniversitemiz Misyon ve Vizyonu
Ek 1- Birimimiz Misyon ve Vizyonu
2.3-) Görevler ve Görev Dagılımları
Ek 1- İkiz Görevlendirme Listesi
Ek 2- Personel Listesi
2.4-) Teskilat Şeması
2.5-) Görev Dagilim Çizelgesi
2.6-) Hassas Görevler
2.7-) Süreç Akışları
Ek 1-Bölüm Program ve Anabilim Dalı Açılması
Ek 2-Öğrenci Alım Teklifi
Ek 3-Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjan Teklifi
Ek 4-Kurumlararası Yatay Geçiş Takvimi Teklifi
Ek 5-Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Takvimi Teklifi
Ek 6-Öğrencinin Disiplin Cezası İşlemleri
Ek 7-Öğrencinin Disiplin Cezasına İtirazı
Ek 8-Akademik Takvim Hazırlanması
Ek 9-Kurumiçi Yatay Geçiş Çap ve Yandal Kontenjanlarının Belirlenmesi
Ek 10-Yaz Okulu Notları
Ek 11-Giden Özel Öğrenci
Ek 12-Gelen Özel Öğrenci
Ek 13-ÖSYM Kontenjanlarının Belirlenmesi
Ek 14-ÖSYM Ek Kontenjanlarının Belirlenmesi
Ek 15-ÖSYM Kayıt Yerleri ve Tarihlerinin Belirlenmesi
Ek 16-Dikey Geçiş Sınavı Ek Kontenjanlarının Belirlenmesi
Ek 17-Yatay Geçiş İle Giden Öğrencinin Dosyasının İstenmesi
Ek 18-Yatay Geçiş İle Gelen Öğrencinin Dosyasının İstenmesi
Ek 19-Öğrenci İzinleri
Ek 20-Öğrenci Mevzuatları Değişikliği
Ek 21-Harç İadesi
Ek 22-Harç Hesaplama ve Tahsilat İşlemleri
Ek 23-Diploma Basımı
Ek 24-Diploma Eki Basımı
Ek 25-İkinci Nüsha Diploma Basımı
Ek 26-Öğrenci Kesin Kayıt
Ek 27-Yabancı Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt
Ek 28-Otomasyon Hata İstek Bildirimi
Ek 29-Öğrencilerin Otomasyon Sistemine İşlenmesi
Ek 30-Öğrencilerin Bilgilerinin YÖKSİS’e Aktarımı
Ek 31-Öğrenci İstatistiklerinin Aktarılması
Ek 32-Öğrenci Mezuniyet Teyidi
Ek 33-Öğrenci İşleri Otomasyon Yetkisi Talebi
Ek 34-Öğrenci Danışma Kurulu Belirleme
2.7.1) Hizmet Envanteri
2.7.2) Hizmet Standartlari