Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

 

   Kayıt İşlemleri İle İlgili Sorular

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ni kazandım, Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli evraklar hakkında bilgi alabilir miyim ? 

  Öncelikle, www.ebyu.edu.tr ana sayfasında Duyurular bölümünde yayımlanan kayıt duyuru metnini ve metinde yer alan “Kayıt Kılavuzunu” dikkatlice inceleyiniz. Bu kılavuzda kayıt ile ilgili tüm bilgilere erişebilir ve kayıt belgelerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

 

Öğrenci numaramı bilmiyorum, nereden öğrenebilirim?

Üniversitemize kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz, öğrenci numaralarını Kayıt Durumu Kontrolü ve Öğrenci No Öğrenme sayfası üzerinden öğrenebilirler.


Kayıt Olacağım Programa Ne kadar Harç Ödeyeceğim ?

Üniversitemize II.Öğretim/Uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ödeyecekleri öğrenim ücretini Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Öğrenme ekranından öğrenebilirler. I. Öğretim öğrencilerinin normal öğrenim süresi içerisinde Katkı Payları, Devlet tarafından karşılanmaktadır.

 

Eğitim öğretim yılı/dersler ne zaman başlayacak?

Üniversitemizde ders kayıt tarihlerine, derslerin ne zaman başlayacağı bilgisine, ne zaman biteceği bilgisine ve  sınav tarihlerine “Akademik Takvim”  bağlantısından erişebilirsiniz.

 

Kesin (Yeni) kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge istenir mi?

Yalnızca özel koşullu programlarda istenebilir.

 

Askerlik Durum Belgesi getirmek zorunda mıyım?

Kesin kayıtlar sırasında askerlik durumunuz ile ilgili e-devlet kapısı sisteminden alınan bilgilerle sorgulama yapılacak olup, hakkınızda “askerlik şubenize başvurun” ibaresi bulunması durumunda öğrencilerimiz, bağlı olduğu askerlik şubesine yönlendirileceksiniz.

 

Nüfus Cüzdan fotokopisini onaylatmak zorunda mıyım?

Nüfus cüzdanı fotokopisinin aslı ile birlikte başvurmanız halinde onay gerekmemektedir.

 

   Harçlar ve Burslarla İlgili Sorular

 

Öğrenim ücretini şuanda ödeyecek maddi gücüm yok, bu ücreti sonra yatırsam olur mu?

Üniversitemize kesin kayıt işleminizin gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Kararınca belirlenen öğrenim ücreti miktarını “Kayıt Kılavuzu” içerisinde yer alan tarih aralığında yatırmanız gerekmektedir.

 

İnternet üzerinden havale veya EFT yolu ile öğrenim ücretimi yatırabilir miyim?

Katkıpayı/öğrenim ücretleri; anlaşmalı bankaya ait ATM’lerden, banka gişelerinden yada bankaya ait internet hesabınız üzerinden (“Ödemeler/Üniversite Ödemeleri” bağlantısı kullanılarak)  öğrenci numarası ile yatırılabilmektedir. Ayrıca bu yatırma işlemi için anlaşmalı banka sizden herhangi ek bir ücret talep edemez.

 

Öğrenim ücretini (harç) yatırdığım halde sistem açılmıyor ne yapmalıyım?

Kayıtlı olduğunuz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ile iletişim kurarak yardım alabilir ve öğrenim ücretini yatırdığınıza dair dekontun otomasyon sistemimize işlenmesini sağlayabilirsiniz.

 

Kayıt dondursam öğrenim ücreti yatırmak zorunda mıyım?

İlk defa kayıt yaptıran öğrenci, ilk yıl için kaydını dondursa bile öğrenim ücretini ödemek zorundadır ve bu miktar geri ödenmez.

 

Engelli öğrenciler hangi oranda öğrenim ücreti öderler?

Engelli öğrenciler Üniversitemize kesin kayıt  işlemleri sırasında sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri durumunda katkı payı/öğrenim ücretlerinde engellilik oranınca indirim yapılır. Kayıt sırasında raporlarını ibraz etmeyen öğrenciler ise daha sonraki süreçte  Sağlık Kurulu Raporunu ibraz ettikleri takdirde yatırdıkları öğrenim ücreti engellilikleri  oranında indirim yapılarak iade edilir. Kayıt yenileme (Ders Kaydı) işlemlerinden önce Sağlık Kurulu Raporu’nu ibraz etmiş olan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde engellilik oranında indirim yapılarak ders kaydı işlemlerinin yapılması sağlanır.

 

Mezun durumundayım sadece stajım kaldı öğrenim ücreti ödeyecek miyim?
Kayıtlı olunan programa ait tüm dersler alınmış ve başarılı olunmuş sadece staj kalmışsa katkı payı/öğrenim ücreti ödenmeyecektir.

 

KYK Burs ve Öğrenim Kredileri

Yükseköğrenim burs ve öğrenim kredisine başvurular ilgili kurumun web sayfasından ( www.kyk.gov.tr )  öğrenciler tarafından yapılacaktır.

 

   Ders Kaydı ve Kayıt Yenilemeyle İlgili Sorular
Yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundayım?

Öğrenci kayıt yaptırdığı dersin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir.

 

Ders programları ve ders içerikleri nereden ulaşabilirim?

Ders programı; akademik birim web sitesi ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden yayımlanmaktadır. Ders içerikleri ders bilgi paketleri adresi üzerinden veya ilgili  bölüm başkanlıklarından alınabilir.

 

Mazeretim nedeniyle sınavlara giremedim, ne yapmam gerekir?
Mazereti nedeniyle ara sınav sınavına katılamayan öğrenciler, mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek kayıtlı olduğu akademik birim öğrenci işlerine başvurmalıdır. Yarıyıl ve bütünleme sınavlarının mazeret sınavı hakkı bulunmamaktadır.

 

Bir dersi yeniden aldım, ancak sınavdan daha düşük bir not aldım ne olur?

Not olarak en son sınavdan aldığınız not geçerlidir.

 

Tek ders sınavlarını ne zaman yapılmaktadır?
Tek ders sınavları her dönem (Güz/Bahar/Yaz) sonunda yapılmaktadır.

 

Tek ders sınavlarından kimler yararlanır?
Devam şartını sağladığı tek bir dersten FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan
öğrencilere yapılan sınavdır.

 

Tek dersten başarısız olanlar tekrar tek ders sınavına girebilir mi?
Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince bir kez kullanılır.

 

Kendisi için tek ders sınavı açılan öğrenci bu sınava giremezse ne olur?
Kendisi için tek ders sınavı açıldığı halde girmeyen veya giremeyen öğrenci bu hakkını kullanmış sayılır.

 

Sınav Sonuçlarına itiraz süresi ne kadardır?
Öğrenci sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir.

 

 

  Ders Muafiyeti, Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme, Mezuniyet Ve Diğer İşlemlerle İlgili Sorular
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı nedir ?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarında yürütülen yabancı dil dersinden  muaf olmak için yapılan sınavdır.

 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavına kimler katılabilir ?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil muafiyet sınavına katılabilir. Yabancı dil muafiyet sınavına katılma zorunluluğu yoktur. Yatay geçiş ile gelen öğrencilere bu sınav hakkı tanınmaz.

 

Muafiyeti talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı?

Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Ancak; Muaf olunan derslerin kredi toplamı, ilgili programın müfredatındaki derslerin toplam kredisinin % 75’ini geçemez.

 

Kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılmaktadır ?
Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. Kayıt dondurma başvurusu yarıyılın ilk on iş günü içerisinde ilgili akademik birime yapılır.

 

Kayıt dondurduğum döneme ait katkı payını yatırmalı mıyım?
Kayıt dondurulan yarıyıl/yıl için katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez.

 

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?
Aşağıda belirtilen durumlarda ;

  1. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların kaydı silinir.
  2. Öğrencinin kendi talebi üzerine kaydı silinir.
  3. 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Esaslar’da yer alan kriterlere  göre öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
  4. Mezun olmuş öğrencinin kaydı silinir.

Kendi İsteğimle kaydımı sildirmek istiyorum, hangi işlemleri yapmalıyım?
Kendi isteği ilişik kesme isteyen öğrenciler Öğrenci bilgi sisteminde bulunan kullanıcı hesabı üzerinden İlişik Kesme Talebi aracılığı ile online olarak başvuruda bulunabilirler.

 

Mezun olabilme koşulları nelerdir?
Üniversiteye bağlı birimlerde bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün
dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GNO’su en az 2,00 olan öğrenci mezuniyete hak kazanmış sayılır.

 

GANO su 2.00’nin altında olup bütün derslerini tamamlamış öğrenciler mezun olabilir mi?
GANO su 2.00’nin altında olan öğrenciler mezun olamazlar. Ancak öğrenci isteğe bağlı olarak en çok 3 dersten Mezuniyet GNO baraj sınavı’na girerek 2,00 ortalamayı veya üzerini sağlaması durumunda mezuniyete hak kazanır.

 

Lisans öğrencisi hangi durumda ön lisans diploması almaya hak kazanır?

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve bu yarıyıllara ilişkin stajlarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir ve lisans programından ilişiği kesilir.

 

Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe
kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

 

Diplomamın hazır olup olmadığını nereden öğrenebilirim?
Mezun olunan akademik birim ile iletişime geçilerek öğrenilir.

 

Diplomamı alabilmem için hangi işlemleri yapmam gerekiyor?
Öğrenci, şahsen başvurarak diplomasını alabilir.

 

Diplomamı benim yerime başkası teslim alabilir mi?
Diploma, diploma eki ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden ilgiliye teslim edilir.

 

Diplomamı kaybetmem durumunda nasıl bir işlem yapmam gerekiyor ?

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin diplomalarını kaybetmeleri halinde  dilekçe ile

,-Kayıp-çalıntı tutanağı veya ulusal gazeteye verilen ilan, varsa mahkeme kararı,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi. belgelerle birlikte ilgili Akademik birime başvurmaları gerekmektedir.

 

Mezun olduktan sonra diplomamı, transkriptimi ve lise diplomamı nereden teslim alabilirim?
Öğrenci söz konusu belgeleri ilgili birimin öğrenci işlerinden alır.

 

Adres ve / veya telefon bilgilerimin değişmesi durumunda ne yapmalıyım?
Öğrenci, öğrenci bilgi sistemi üzerinden gerekli güncelleme işlemlerini yapabilirler.

 

Akademik danışman kimdir, bana ne yararı olur?
Danışmanlık; öğrencinin eğitim ve öğretimine yönelik planlama yapabilmesi, doğru kararları verebilmesi, akademik, sosyal ve kültürel konularda hedefler belirleyebilmesi açısından karşılaştığı sorunları çözebilmesi için gerçekleştirilen bir destek uygulamasıdır.

 

Onur ve Yüksek Onur öğrencisi olmanın şartları nelerdir?
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 3.00–3.49 olan öğrenciler Onur Öğrencisi, Genel ağırlıklı not ortalaması(GANO) 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler Yüksek Onur Öğrencisi olarak nitelendirilir.

 

  Belge Tamimi İle İlgili Sorular

 

Belge Talebinde  nasıl bulunabilirim ?

Transkript belgesi, öğrenci belgesi, disiplin belgesi, yatay geçiş yapmaya engel olmadığına dair belge Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden talepte bulunularak alınabilir. Ayrıca Transkript ve öğrenci belgesi e-devlet üzerinden alınabilmektedir.

 

Azami süreyi aştım, ders kaydımı yaptırdım ancak öğrenci belgesi alabilir miyim?

Azami süreyi aşan öğrenci, derslere devam etme dışında öğrencilik haklarından faydalanamaz.

 

Askerlik EK C-2 belgesini nasıl alabilirim?

Öğrencilerin öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) ile paylaşıldığından herhangi bir belge verilmemektedir.