Formlar

Öğrenci Tarafından Kullanılacak Formlar

FR-074  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçimi Öğrenci Aday Başvuru Formu

FR-077  Öğrenci Temsilciliği Seçimi Tutanak Formu

FR-078  Öğrenci Temsilciliği Seçimi Aday Formu

FR-079  Özel Öğrenci Statüsü Talep Formu

FR-080  Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep Formu

FR-086  Sınav Sonucu İtiraz Formu

FR-087  Not Düzeltme Talep Formu

FR-089  Mazeretli Ders Kayıt Formu

FR-091  Mezuniyet GNO Baraj Sınavı Talep Formu

FR-094  Harç İadesi Talep Formu

FR-097  Ders Muafiyeti Talep Formu

FR-098  Mazeret Sınavı Talep Formu

FR-099  Tek Ders  Sınavı Talep Formu

FR-101  Kayıt Dondurma Talep Formu

FR-265 Yatay Geçiş Yapılmasına Engel Bulunmadığına Dair Beyan Formu

FR-296 Dilek-Öneri-Şikayet-Memnuniyet Formu

FR-326 Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) Bursu Onay Formu

FR-394- Staj Muafiyeti Talep Formu

FR-410-Kızılay Butik Öğrenci Yararlanma Formu

 

Akademik Birimler Tarafından Kullanılacak Formlar

FR-070  Öğrenci Otomasyonu Yetki Talep Formu

FR-071  Öğrenci Mevcutları Formu

FR-072  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçim Sonuç Tutanağı Formu

FR-073  Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Seçim Tutanağı Formu

FR-076  Öğrenci Konseyi Genel Kurul Seçimi Başlangıç Tutanağı Formu

FR-082  Disiplin Ceza Formu

FR-191 Kurumlararası Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Listesi

FR-192 Kurumici Yatay Gecis Yapan Öğrenci Listesi

FR-193 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Listesi

FR-273 Öğrenci Dosyası Teslim Tutanağı Formu 

FR-271 Diploma Basım İşlemleri Teslim Tutanağı Formu

FR-272 Diploma Eki Basım İşlemleri Teslim Tutanağı Formu

FR-411-E-İmzali Diploma Basım İşlemleri Teslim Tutanağı Formu 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kullanılacak Formlar

FR-300-KVK Mevzuati Uyarinca Ögrenci Acik Riza Metni 

FR-301-KVK Mevzuati Uyarinca Ogrenci Temsilcisi Ogrenci Konseyi Secim Sureleri Ilgili Kisi Aydinlatma Metni

FR-302-KVK Mevzuati Uyarinca Ozel Ogrenci Aydinlatma Metni

FR-304-KVK Mevzuati Uyarinca Burs Basvuru Sureci Ilgili Kisi Aydinlatma Metni

FR-305-KVK Mevzuati Uyarinca Ilisik Kesme Sureci Ogrenci Aydinlatma Metni

FR-308-KVK Mevzuati Uyarinca Kayit Dondurma Sureci Ogrenci Acik Riza Metni

FR-309-KVK Mevzuati Uyarinca Kayit Dondurma Sureci Ogrenci Aydinlatma Metni

FR-310-KVK Mevzuati Uyarinca Yaz Okulu Sureci Ogrenci Aydinlatma Metni

FR-316-KVK Mevzuati Uyarinca Staj Sureci Ilgili Kisi Aydinlatma Metni

FR-379-KVK Mevzuatı Uyarınca Öğrenci Aydınlatma Metni

Akademik Birimler için Örnek Belge Tasarımları