İş Akışları

İA- 226 Bölüm Program Ve Anabilim Dalı Açılması

İA-227 Öğrenci Alım Teklifi

İA-228 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjan Teklifi

 İA-229 Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjan Teklifi

İA-230 Kurumlararası Yatay Geçiş Takvimi Teklifi

İA-231 Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Takvimi Teklifi

İA-232 Öğrencinin Disiplin Cezası İşlemleri

İA-233 Öğrencinin Disiplin Cezasına İtirazı

İA-234 Akademik Takvim Hazırlanması

İA-235 Kurumiçi Yatay Geçiş Çap Ve Yandal Kontenjanlarının Belirlenmesi

İA-236 Yaz Okulu Notları

İA-237 Giden Özel Öğrenci

İA-238 Gelen Özel Öğrenci

İA-239 ÖSYM Kontenjanlarının Belirlenmesi

İA-240 ÖSYM Ek Kontenjanlarının Belirlenmesi

İA-241 ÖSYM Kayıt Yerleri Ve Tarihlerinin Belirlenmesi

İA-242 Dikey Geçiş Sınavı Ek Kontenjanlarının Belirlenmesi

İA-243 Yatay Geçiş İle Giden Öğrencinin Dosyasının İstenmesi

İA-244 Yatay Geçiş İle Gelen Öğrencinin Dosyasının İstenmesi

İA-247 Öğrenci İzinleri

İA-248 Öğrenci Mevzuatları Değişikliği

İA-249 Harç İadesi

İA-254 Harç Hesaplama Ve Tahsilat İşlemleri

İA-255 Diploma Basımı

İA-256 Diploma Eki Basımı

İA-257 İkinci Nüsha Diploma Basımı

İA-258 Öğrenci Kesin Kayıt

İA-259 Yabancı Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt

İA-260 Otomasyon Hata İstek Bildirimi

İA-261 Öğrencilerin Otomasyon Sistemine İşlenmesi

İA-262 Öğrencilerin Bilgilerinin YÖKSİS’e Aktarımı

İA-263 Öğrenci İstatistiklerinin Aktarılması

İA-264 Öğrenci Mezuniyet Teyidi

İA-265 Öğrenci İşleri Otomasyon Yetkisi Talebi

   İA-382Öğrenci Danışma Kurulu Belirleme İş Akışı