Öğretim üyelerimiz yeni öğrenci işleri otomasyon sistemine aşağıda belirtilen bağlantı üzerinden giriş yapabileceklerdir.

https://obs.ebyu.edu.tr/oibs/akademik/login.aspx